O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov a 9 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

14. jún, 2016 - 15. jún, 2016
20. jún, 2016 (11:00)
Auly Dionýza Ilkoviča, STU, Mýtna ulica 36

Tradičná konferencia určená pre študentov doktorandského štúdia technických odborov sa konala 8.júna 2016 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

7. jún, 2016 (14:00)
BC-300, Aula prof. Kneppa

Ocenenie Slovenka roka 2016 v kategórii Veda a výskum získala prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka FEI STU v Bratislave.

3. jún, 2016 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Ústav robotiky a kybernetiky, s podporou Národného centra robotiky, pozval študentov stredných škôl na „malý deň otvorených dverí“. Študenti mali možnosť preskúmať priemyselné, mobilné, lietajúce či humanoidné roboty. Navštívili laboratórium s modelmi priemyselných procesov riadených pomocou PLC (programmable logic controller) a laboratórium zamerané na medicínsku informatiku.

25. máj, 2016 (14:00)
BC-300, Aula prof. Kneppa

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS