O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov a 9 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

27. október, 2016 (15:00)
Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie

Boli aktualizované informácie k predmetu Projekt - Odborná prax pre ZS a LS ak.r. 2016/2017.

19. október, 2016
FEI STU
23. september, 2016 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
19. september, 2016

Informácie k štátnym skúškam: Bol zverejnený harmonogram štátnych skúšok (opr. termín) inžinierskeho študijného programu Robotika a kybernetika.

6. jún, 2017 - 9. jún, 2017
Štrbské Pleso
14. september, 2016 (12:00)
Aula Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS