Predmety

Predmet Kód predmetu
Adaptívne riadenie 37128_3I
Akčné členy 33118_3B, 33118_3S
Algoritmizácia a programovanie
Aplikovaná výpočtová inteligencia 37123_3B
Architektúra počítačov 31902_3B
Automatizácia 1 38185_3B
Automatizácia 2 38176_3B
Automatizované systémy riadenia technologických procesov v automobilovom priemysle 38160_3I
CAD riadiacich systémov 37142_3I
CAD softvérových systémov 37170_3I
Databázové a vizualizačné systémy 38155_3I
Databázy riadiacich systémov 37127_3I
Distribuované vnorené počítačové systémy 38156_3I
Evolučné algoritmy v riadení 37062_3I
Evolučné výpočty 38182_3I
Identifikácia systémov (štud. program MIT) 37186_3I
Identifikácia systémov (štud. program Kybernetika) 37180_3I
Inteligentné senzorové systémy 37171_3I
Inteligentné servosystémy 37146_3I
Internet/Intranetové aplikácie 33120_3B
Internetové a intranetové aplikácie 38171_3I
JAVA - objektovo orientované programovanie 30113_3B, 30113_3S
Kybernetika 1 38186_3B
Kybernetika 2 38184_3B
MATLAB v SE 37185_3I
Mechatronika 37119_3I
Metódy a algoritmy riadenia 38175_3I
Metódy číslicového riadenia 37155_3I
Mnohorozmerné systémy 37129_3I
Mobilné robotické systémy 37143_3I
Modelovanie a riadenie robotov 37140_3I
Modelovanie a riadenie výrobných systémov 37153_3I
Modelovanie a simulácia procesov 35666_3I
Modelovanie a simulácia procesov v mechatronike 37192_3I
Modelovanie a simulácia v prostredí MATLAB 30125_3B, 30125_3S
Monolitické mikropočítače 31147_3B, 31147_3S
Nanomechatronické systémy 38154_3I
Nelineárne mechatronické systémy 37065_3I
Nelineárne systémy 33171_3B, 33171_3S
Nelineárne systémy: algebrický prístup 37063_3I
Optimalizácia 33150_3B, 33150_3S
Optimálne riadenie 37157_3I
PLC systémy v mechatronike 38159_3I
Pokročilá TAR1 37125_3I
Pokročilé metódy riadenia mechatronických systémov 38157_3I
Priemyselné komunikačné systémy 33140_3B, 33142_3S
Priemyselné komunikačné zbernice 38174_3B
Projektovanie komplexných mechatronických systémov 38158_3I
Prvky riadiacich systémov 30117_3B, 30117_3S
Riadenie lineárnych systémov 37187_3I
Riadenie pohybu v robotike 37194_3I
Riadenie zložitých systémov 37181_3I
Riadiace systémy 37121_3B
Robotika 33143_3B, 33143_3S
Senzorové mikrosystémy 35128_3I
Senzorové systémy CIM 37117_3I
Senzorové systémy pre automobily 35113_3B
Senzorové systémy v technických zariadeniach 33110_3B
Servosystémy 37149_3I
Sieťové technológie 1 38181_3I
Sieťové technológie 2 37066_3I
Softvér riadiacich systémov 33117_3B, 33117_3S
Spojité procesy 33125_3B, 33125_3S
Telematika a riadenie 37145_3I
Teória automatického riadenia 1 30115_3B, 30115_3B
Teória automatického riadenia 2 30126_3B, 30126_3S
Teória automatického riadenia 3 37115_3I
Tvorba internetových aplikácií 33115_3B
Udalostné systémy 37150_3I
Umelé neurónové siete 38184_3I
Unix/Linux– systémy reálneho času 33148_3B, 33148_3S
Úvod do inžinierstva AI 39901_3B
Úvod do inžinierstva PI 39905_3B, 30112_3S
Vnorené riadiace systémy 37163_3I
Výpočtová inteligencia v riadení 37159_3I
Výrobné systémy a CIM 37116_3I
Vývojové programovacie prostredia pre mechatronické systémy 30150_3I
Základy systémov automatického riadenia 38173_3B