O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 44 pracovníkov a 24 doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch a v 1 doméne. Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.
Dňa 1.1.2014 sa zmenil názov Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky na Ústav robotiky a kybernetiky (ÚRK).

V sobotu 25.04.2015 sa konala medzinárodná súťaž robotov ISTROBOT 2015. Toho roku už 15. ročník. Tlačová správa a viac info na robotika.sk.

Na FEI STU v Bratislave sa konala 23.04.2015 prehliadka prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť). Ústav robotiky a kybernetiky zabezpečoval v rámci prehliadky sekciu Robotika a kybernetika.

25. máj, 2015
FEI STU

FEI STU v Bratislave už tradične vyhlasuje fakultnú prehliadku prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť), ktorá sa bude konať dňa 23. apríla 2015. Prihlásiť sa môže každý študent bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave, záväzne najneskôr do 14. 4. 2015, s prácou do jednej z predbežných sekcií na príslušnom ústave.

Harmonogram sekcie Robotika a kybernetika

V rokoch 2013-2015 sa uskutočnilo devätnásť obhajob dizertačných prác doktorandov ústavu v študijných programoch Kybernetika a Automatizácia a riadenie.

V období podávania prihlášok stredoškoláci navštevujú vysoké školy a zaujímajú sa o štúdium. 25.03.2015 mali v Národnom centre robotiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave takúto návštevu.

Záujem o robotiku a elektroniku spojili Jozefa Rodinu s Lukášom Palkovičom nielen na štúdiách, ale aj v biznise. "Bol som modelár a tak som vyrobil prvý modelársky výškomer na svete," spomína Jozef Rodina v rozhovore na tv.hnonline.sk.

Prezident SR Andrej Kiska navštívil 17.02.2015 Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Prezidentovi v rámci návštevy STU predstavili projekt a výsledky Fakulty elektrotechniky a informatiky, navštívil Národné centrum robotiky aj Ústav elektroniky a fotoniky.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS