O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 41 pracovníkov a 18 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

14. september, 2015 - 16. október, 2015
FEI STU v Bratislave
13. október, 2015
Trenčín, areál výstaviska EXPO CENTER a.s., pavilón č. 10
13. október, 2015 - 15. október, 2015
Trenčín

Kolektív pracovníkov Ústavu robotiky a kybernetiky: František Duchoň, Martin Dekan, Michal Tölgyessy a Peter Pásztó, sa stal víťazom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2015 v kategórii Prístup inovátora k realizácii transferu technológií. Slávnostné odovzdanie ceny sa uskutoční dňa 7.10.2015 počas Konferencie NITT SK 2015 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.
Blahoželáme!

Informácie k zimnému semestru akademického roka 2015-2016. Začiatok výučby: 21.09.2015. Začiatok skúškového obdobia: 21.12.2015.

Televízna reportáž na tému Robot na prechádzke. Názov reportáže: „Robot na prechádzke.

V rokoch 2013-2015 sa uskutočnilo dvadsaťtri obhajob dizertačných prác doktorandov ústavu v študijných programoch Kybernetika a Automatizácia a riadenie.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS