O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 40 pracovníkov a 15 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Rozvrhy a rozdelenie do skupín pre poslucháčov 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika a poslucháčov 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika. Harmonogram dištančného štúdia.

Informácie k letnému semestru akademického roka 2015-2016. Začiatok výučby: 15.02.2016. Začiatok skúškového obdobia: 23.05.2016.

5. február, 2016 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

FEI STU zorganizovala 27.01.2016 tradičný Deň otvorených dverí. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa všetko čo potrebovali vedieť o ponúkaných študijných programoch, prijímacích skúškach a ďalších zaujímavých informáciách o študentskom živote. Na začiatok bola pripravená krátka prezentáciu ústavov FEI STU, po ktorej bude nasledovala prehliadka fakulty, laboratórií a iných zaujímavostí podľa zvolených študijných programov.

Televízna reportáž o využití telemedicíny ako nástroja pre skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o pacientov s diabetom. Na projekte vývoja systému pre zber a vyhodnotenie dát súvisiacich s terapiou pri diabete sa podieľali aj pracovníci Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave.

27. január, 2016 (08:45)
BC-300, Aula prof. Kneppa a laboratóriá na ústavoch

Vydavateľstvo InTech informovalo, že kapitola Robust Controller Design: New Approaches in the Time and the Frequency Domains v monografií Robust Control, Theory and Applications, ktorá bola publikovaná on-line v rámci Open Access schémy, dosiahla 6000 stiahnutí (návštev). Autormi sú prof. Vojtech Veselý (ÚRK) a kol.

Ponuka Diplomových projektov v ak. r. 2015/2016, predmet DP1, inžiniersky študijný program Robotika a kybernetika. Zoznam je priebežne aktualizovaný.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS