O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 40 pracovníkov a 26 doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch a v 1 doméne. Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Informácie k štátnym skúškam: Štátne skúšky v bakalárskom štúdiu sa uskutočnia v dňoch 06. - 07.07.2015. Zoznam komisií pre jednotlivé študijné programy a harmonogramy nájdete v prílohe.

8. júl, 2015 - 11. júl, 2015
Bratislava, Hotel Carlton
13. júl, 2015 (11:00)
Aula Aurela Stodolu, Strojnícka fakulta STU, Námestie Slobody 17
7. júl, 2015
6. júl, 2015
5. júl, 2015
3. júl, 2015 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS