O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 40 pracovníkov a 15 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Ústav robotiky a kybernetiky, s podporou Národného centra robotiky, pozval študentov stredných škôl na „malý deň otvorených dverí“. Študenti mali možnosť preskúmať priemyselné, mobilné, lietajúce či humanoidné roboty. Navštívili laboratórium s modelmi priemyselných procesov riadených pomocou PLC (programmable logic controller) a laboratórium zamerané na medicínsku informatiku.

14. jún, 2016 - 15. jún, 2016
6. júl, 2016 - 7. júl, 2016
25. máj, 2016 (14:00)
BC-300, Aula prof. Kneppa
26. máj, 2016 (09:00)
zasadačka ÚRK, D-424
31. máj, 2016 (08:00) - 2. jún, 2016 (14:00)
Tatranské Matliare
12. máj, 2016 (14:00)
BC-300, Aula prof. Kneppa

Na FEI STU v Bratislave sa konala 28.04.2016 prehliadka prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť). Ústav robotiky a kybernetiky sa v rámci prehliadky podieľal na zabezpečení sekcie Robotika, Kybernetika a Mechatronika.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS