O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 44 pracovníkov a 24 doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch a v 1 doméne. Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.
Dňa 1.1.2014 sa zmenil názov Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky na Ústav robotiky a kybernetiky (ÚRK).

V konverznej tabuľke sú uvedené dvojice predmetov - predmet zo zanikajúceho ŠP a predmet, za ktorý bude po prechode na nový ŠP Robotika a kybernetika (RaK) tento uznaný. Uvedené dvojice predmetov zároveň odporúčame študentom ako náhradu za predmety, ktoré neabsolvovali v predchádzajúcom období (v zanikajúcom ŠP) a teda prenášajú predmety z predchádzajúceho štúdia do ďalšieho štúdia v RaK.

Kde sa končí prepracovaný algoritmus a začína inteligencia, či kreativita? Koľko samostatnej vôle môžeme dať strojom a prečo máme nepríjemný pocit, keď sa na nás podobajú? V diskusii z cyklu Science na N-tú, sa rozprávalo o umelej inteligencii, jej využití, ale aj možných hrozbách. Hosťami boli prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., RNDr. Andrej Lúčny, PhD. a prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Tradičná konferencia určená pre študentov doktorandského štúdia technických odborov sa konala 25. mája 2015 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V šiestich sekciách sa prezentovalo celkom 42 príspevkov.

Bakalársky ŠP Priemyselná informatika v tomto ak. roku končí. Ponúkame Vám prestup na nový ŠP Robotika a kybernetika, ktorý je zostavený tak, že priamo nadväzuje na ŠP Priemyselná informatika. O prestup na nový študijný program treba požiadať vyplnením žiadosti a jej odovzdaním Mgr. A. Semanovej (D415).

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a spoločnosť Matador Holding, A.s. podpísali zmluvu o spolupráci. Stalo sa tak 27.04.2015.

Univerzita Komenského v Bratislave v sobotu 25. apríla 2015 opäť obhájila predošlé dve prvenstvá v súboji slovenských univerzitných osemveslíc na Dunaji. Na treťom ročníku Univerzitnej regaty Bratislava aj tento rok prekonala osemveslicu Slovenskej technickej univerzity. Tím UK si tak už po tretíkrát prevzal aj putovnú trofej.

V sobotu 25.04.2015 sa konala medzinárodná súťaž robotov ISTROBOT 2015. Toho roku už 15. ročník. Tlačová správa a viac info na robotika.sk.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS